Fulclure savuneize

 Governatore dei Lions?

    Presidente opere sociali?

    Priore?!

    Vescovo facente funzioni?

Organizzatore di cene?!

 

Orate per me e pei atri se gh’ è n’è

Metà lessibus metà arrostibus.

Populu luscu e taurinum.

Per aspera ad eronospora.

A sicutera t’in principio

A bretiu (ad arbitrium)

 

A Saanna u se disge che u troppu u stroppia

Capitoooo?

 

Condividi:
0

Lascia un commento